Ο ιστότοπος "Ορθόδοξοι Ιστoχώροι στα ελληνικά", τακτικά ανανεούμενος, αποβλέπει στη σφαιρική παρουσίαση του ελληνόφωνου ορθόδοξου διαδίκτυου.

Ο ιστοχώρος περιλαμβάνει διευθύνσεις ιστότοπων και ιστολόγιων γραμμένων εξ ολοκλήρου ή μερικώς στα ελληνικά.

Παρουσιάζει επίσης μεμονωμένες ιστοσελίδες σχετικές με την Ορθόδοξη Εκκλησία και θεολογία που περιλαμβάνονται σε ελληνικούς ιστoχώρους γενικότερου ενδιαφέροντος.

Εμφανίζει, τέλος, ιστοσελίδες σχετικές με την Ορθόδοξη Εκκλησία και θεολογία που, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, περιλαμβάνονται σε ξενόφωνους ιστoχώρους θρησκευτικού ή και ευρύτερου χαρακτήρα.

Η ύλη του ιστότοπου "Ορθόδοξοι Ιστoχώροι στα ελληνικά" ανανεώνεται διαρκώς με νέες προσθήκες αλλά και επισημάνσεις παρωχημένων ηλεκτρονικών στοιχείων. Το περιεχόμενο του ιστοχώρου μπορεί να διερευνηθεί τόσο θεματικά βάσει σύγχρονης μηχανής αναζήτησης διαρκώς ανανεούμενης όσο και αλφαβητικά.

Ζητείται η κατανόηση των επισκεπτών για τις ατέλειες και ενδεχόμενες αβλεψίες αλλά και τη συχνά αναπόφευκτη καθυστέρηση στην ενημέρωση της ύλης. Εκτιμάται ιδιαίτερα κάθε σχόλιο που αποβλέπει στη βελτίωση του ιστοχώρου.